• Áp dụng công nghệ Nano Carbon Ceramic
 • PET siêu trong suốt bảo vệ tầm nhìn tối đa
 • Ngăn chặn 99.9% tia tử ngoại, bảo vệ da và thị lực
 • Bảo hành chất lượng 10 năm sau khi thi công
 • 0 out of 5

  Smith Film Vega

  • Áp dụng công nghệ Nano Carbon Ceramic
  • PET siêu trong suốt bảo vệ tầm nhìn tối đa
  • Ngăn chặn 99.9% tia tử ngoại, bảo vệ da và thị lực
  • Bảo hành chất lượng 10 năm sau khi thi công